مرکز ایمپلنت دندان دکتر محمد امین دین پرور|دندانپزشکی در شیراز

مرکز ایمپلنت و زیبایی دندان شیراز

Dentistry is our passion
سخنرانی دکتر محمد امین دین پرور
در چهارمین سمپوزیوم مگاژن تهران
مرکز ایمپلنت و زیبایی دندان شیراز
دکتر محمد امین دین پرور
ایمپلنت دندان شیراز
شیراز قدوسی غربی نبش کوچه 23 ساختمان ال سی من
طبقه سوم واحد پنج
Tel : 071-3601986
09175385153
dentistdinparvar
DIOnavi
Anyridge Implant
کاشت ایمپلنت به شیوه
R2gate
پیوند استخوان بعد از کشیدن دندان
پنج ماه بعد از پیوند انجام شده با
FDBA and PRF
Dentistry is our passion
previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

شکل دهی بافت نرم اطراف ایمپلنت بعد از هشت هفته جراحی کاشت

نویسنده: بدون دیدگاه اشتراک:

مقدمه :

شکل دهی بافت نرم اطراف ایمپلنت بعد از هشت هفته پس از جراحی کاشت . وجود بافت کراتینیزه و ترجیحا چسبنده به ثبات نتیجه موفق درمان در دراز مدت کمک می کند . با استفاده از تکنولوژی دیجیتال جراحی ایمپلنت می توان تا حد امکان بافت کراتینیزه باقیمانده بیمار را حفظ کرد .

 

ارتباط عرض بافت کراتینیزه و شاخص های پریودنتال در اطراف پروتزهای ثابت متکی به ایمپلنت

ایمپلنت دندانی یک درمان قابل پیش بینی و مفید برای (۱) افراد بدون دندان بوده و به یکی از درمانهای مهم دندانپزشکی نوین تبدیل شده است؛ آن چه باعث به کارگیری ایمپلنت در این بعد وسیع شده، ماندگاری و ثبات بیولوژیک آن می باشد. همچنین ایمپلنت های دندانی طرح درمان بسیاری از بیماران را عوض کرده است.

دندانپزشکانی که پیشتر سعی می کردند دندان های مشکوک را نگهداری کنند حال جهت حصول نتیجه بهتر از نظر (۲) زیبایی و عملکرد ، درمان ایمپلنت را توصیه می نمایند. به همین سبب این درمان استاندارد توانسته جایگاهی را جهت درمانهای دندانی در جهان مدرن به خود اختصاص داده (۳و۲) است.

نیاز به حضور یا عدم حضور بافت کراتینزه اطراف ایمپلنت ها جهت حفظ سلامت و ثبات طولانی مدت آنها (۴) یک موضوع مورد بحث است. لثه کراتینیزه اطراف ایمپلنت شامل لثه چسبنده و لثه مارجینال می باشد. لثه مارجینال یا لثه غیرچسبنده ، حد نهایی لثه بوده و به صورت حلقه ای دندان ها را در بر گرفته است. به نظر می رسد وجود بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت مزایای بیشتری نسبت به وجود آن در اطراف دندان های طبیعی دارد و حتی ممکن است فقدان بافت کراتینیزه در شکست ایمپلنت موثر باشد. همچنین بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت در پروتکل دو مرحله ای، احتمال اکسپوز شدن ایمپلنت در طول فرآیند التیام را کاهش می دهد. بنا به نظر برخی، مهمترین معیار سلامت ایمپلنت در ناحیه خلفی مندیبل ( استخوان فک ) مربوط به فقدان یا حضور لثه کراتینیزه می باشد و مخاط متحرک غیرکراتینیزه دارای عمق پروبینگ بیشتری است که به لحاظ هیستولوژیک نیز تأیید شده (۵) است.

نتایج برخی مطالعات نشان داد که در صورت کمبود مقدار کافی از بافت کراتینیزه، تجمع پلاکت، التهاب بافت، تحلیل مخاط و از دست رفتن کلینیکی چسبندگی لثه در (۶،۷) اطراف ایمپلنت ها بیشتر دیده می شود .

منابع :

۱- Hermann F, Lerner H, Palti A. Factors Influencing the Preservation of the Periimplant Marginal Bone. Implant Dent 2007;16:165– ۱۷۵

۲- Sammartino G, Marenzi G, Espedito di Lauro A, Paolantoni G. Aesthetics in Oral Implantology: Biological, Clinical, Surgical, and Prosthetic Aspects. Implant Dent 2007; 16:54–۶۵

۳- Glauser R, Schüpbach P, Gottlow J, Hämmerle CH. Periimplant soft tissue barrier at experimental one-piece mini-implants with different surface topography in humans: A light-microscopic overview and histometric analysis. Clin Implant Dent Relat Res. 2005;7 Suppl 1:S44-51.

۴- Pontoriero R, Carnevale G: Surgical crown lengthening: a 12- month clinical wound healing study, J Periodontol. 2001; 72:841.

۵- Vacek JS, Gher ME, Assad DA, et al: The dimensions of thehuman dentogingival junction. Int J Periodont Restor Dent1994;14:154-65.

۶- Listgarten MA: Periodontal probing: what does it mean? J Clin Periodontol 1980; 7:165.

۷- Weber HP, Cochran DL. The soft tissue response to osseointegrated dental implants. J Prosthet Dent 1998; 79: 79-89.

۸- T. Berglundh, J. Lindhe. Dimension of the pri implant mucosa. Biological width revisited. J Clin Periodontology 1996; 23: 971-973

۹- Cochran DL, Hermann JS, Schenk RK, Hiqqinbottom FL , Buser D. Biologic Width around titanium implants. A histometric analysis of the implanto-gingival junction around unloaded and loaded nonsubmerged implants in the canine mandible. J periodontol 1997; 68: 186-98

۱۰- Hermenn JS, Buser D, Schenk RK, Higginbottam FL , Cochren DL. Biologic width around titanium implants.A Physiologically formed and stable dimentsion overtime. Clin Oral Implant Res. 2000; 11:1-11

۱۱- Hermann JS. Buser D, Schenk RK, Schoolfield JD, Cochran DL. Biologic width around one - and two – piece titanium implants. A histometric evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. Clin Oral Implants Res 2001; 12- 559-571

۱۲- Jemt T. Regeneration of gingival papillae after single implant treatment. Int J Periodontics Restorated Dent. 1997; 17: 326-333.

۱۳- Choquet V, Hermans M, Adriaenssens P, Daelemans P, Tarnow DP. Clinical and radiographic of the papilla level adjacent to single – tooth dental implants. A retrospective study in the maxillary anterior region. J Peridontal 2001; 72: 1364-1371.

۱۴- Schropp L, Isidor F, Kostopoulos L, Wentel A. Interproximal papilla levels following early versus delayed placement of single – tooth implants: A controlled clinical trial. Int J Oral Maxillofac Implants 2005; 20: 753-761.

 

بررسی مقایسه ای مشخصات بافت نرم اطراف ایمپلنت

از مسايلي كه بايد در ارزيابي بافت نرم به آن توجه شود عرض بيولوژيك width Biologic است كه در سلامت و زيبايي ايمپلنت ها تاثير گذار است (۲). عرض بيولوژيك يك سد فيزيولوژيك محسوب مي شود كه همواره در بالاي crest alveolar دندان و نيز ايمپلنت حضور داشته و مانع از تهاجم باكتري ها به نواحي عميق تر مي شود (۳). از لحاظ بافت شناسي عرض بيولوژيك متشكل از اپي تليوم جانكشنال و اتصالات بافت همبندي است (۲)

interface implant-tissue Soft نقش مهمي در حفظ و پايداري دراز مدت استخوان Crestal دارد. تعرض به ناحيه عرض بيولوژيك موجب عوارضي نظير تحليل استخوان crestal مي شود (۱). اگر چه مطالعات متعددي در زمينه عرض بيولوژيك اطراف دندان ها وجود دارد، (۴-۶). اما اين شاخص در اطراف ايمپلنت ها و ارتباط آن با دندان ها چندان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفي نتايج مطالعات موجود در زمينه عرض بيولوژيك اطراف ايمپلنت هاي دو مرحله اي two stage ،يك مرحله اي one stage و دندان ضد و نقيض است (۷-۱۱) . تشكيل پاپيلاي بين دنداني نيز يكي ديگر ازشاخص هاي مهم در زيبايي ايمپلنت است (۱۲-۱۴). مسأله مهم ديگري كه بايد مورد توجه باشد، بيوتايپ پريودنتيوم و ضخامت مخاط اطراف ايمپلنت است. بر اساس نتايج مطالعات مختلف، در مواقعي كه ضخامت بافت نرم اطراف ايمپلنت كم است، احتمال تحليل لثه و متعاقب آن اكسپوز شدن لبه فلزي پروتز ايمپلنت بالاست (۱۵،۲،۵) . اين مسأله بويژه در ايمپلنت هاي نواحي قدامي، از لحاظ زيبايي حايز اهميت است.

 

منابع :

  1. ۱٫ Engquist B, Bergendal T, Kallus T, Linden U. A retrospective multicenter evaluation of osseointegrated implants supporting overdentures. Int J Oral Maxillofac Implants 1988; 3(2): 129-34.
  2. ۲٫ Warrer K, Buser D, Lang NP, Karring T. Plaque-induced peri-implantitis in the presence or absence of keratinized mucosa. An experimental study in monkeys. Clin Oral Implants Res 1995; 6(3): 131-8.
  3. ۳٫ Mericske-Stern R, Steinlin Schaffner T, Marti P, Geering AH. Peri-implant mucosal aspects of ITI implantssupporting overdentures. A five-year longitudinal study. Clin Oral Implants Res 1994; 5(1): 9-18.
  4. ۴٫ Bengazi F, Wennström JL, Lekholm U. Recession of the soft tissue margin at oral implants. A 2 year

longitudinal prospective study. Clin Oral Implants Res 1996; 7(4): 303-10.

  1. ۵٫ Kirsch A, Ackermann KL. The IMZ osteointegrated implant system. Dent Clin North Am 1989; 33(4): 733-91.
  2. ۶٫ Lin GH, Chan HL, Wang HL. The significance of keratinized mucosa on implant health: A systematic review. J Periodontol 2013; 84(12): 1755-67.
  3. ۷٫ Klokkevold PR. Implant education in the dental curriculum. J Calif Dent Assoc 2001; 29(11): 747-55.

 

 

تصویر یک : شکل دهی بافت نرم اطراف ایمپلنت بعد از هشت هفته جراحی کاشت

 

تماس با ما :

شماره واتس آپ : ۰۹۱۷۵۳۸۵۱۵۳

پاسخگوی سئوالات شما در اسرع وقت هستیم

 

مرکز ایمپلنت و زیبایی دندان شیراز

دکتر محمد امین دین پرور

بازدیدها: 523

0
مطلب قبلی

از پی آر پی ( PRP ) چه می دانید ؟

مطلب بعدی

بازسازی کامل فک بالا و فضاهای بی دندانی فک پائین

مقاله بعدی را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


تعیین نوبت و ارسال پیام